Wynagrodzenie

Naszym zdaniem relacja zewnętrzny dyrektor finansowy – klient musi być oparta na zaufaniu obu stron. Dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wynagrodzenie za nasze usługi było fair i satysfakcjonowało obie strony. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, poziom usług jaki oferujemy oraz zabezpieczenie klienta, zazwyczaj rozliczamy się na zasadzie mix’u ryczałtu miesięcznego oraz success fee. Pozwala to zabezpieczyć interesy obu stron i jednocześnie obie strony motywuje do owocnej współpracy. Wysokość naszego wynagrodzenia zawsze dostosowujemy do aktualnych potrzeb klienta, dlatego nie mamy sztywnego cennika.

Stosując zasadę fair play uważamy np. że nie możemy fakturować klienta za miesiące w których nie wykonaliśmy żadnej pracy (np. przez okres wakacyjny), mimo, że stosujemy ryczałt miesięczny. W wyjątkowych przypadkach rozliczamy się również na zasadzie godzinowej (zwłaszcza w przypadku usługi zewnętrznego konsultanta), jednak w naszej opinii ta forma wynagrodzenia nie jest korzystna dla klienta, którego interesuje efekt, a nie nasz czas spędzony nad danym zagadnieniem.