Zarządzanie płynnością, rentownością i optymalizacja kosztów

Praktycznie każda decyzja w firmie, nawet najmniejsza, w mniejszym bądź większym stopniu wpływa, pośrednio lub bezpośrednio, na jej sytuację finansową. Zarówno przychody, jak i koszty (podatkowe i niepodatkowe wpływają na bieżącą płynność i rentowność biznesu. Każdy zarządzający przedsiębiorstwem zatem doskonale sobie sprawę, że optymalizacja kosztów i dbałość o bieżącą płynność finansową są kluczową kwestią z punktu widzenia bieżącego zarządzania finansami. Problem polega na tym, że zwłaszcza w segmencie małych i średnich firm, źródła możliwej optymalizacji poszukiwane są nie tam, gdzie możliwe są do uzyskania największe korzyści. W rezultacie koszty, chociaż na bieżąco optymalizowane, to zwykle są nieproporcjonalnie małe do prowadzonej działalności i nie zawsze służą poprawie rentowności biznesu.

Nasi dyrektorzy finansowi i analitycy, mają doświadczenie z wielu różnych branż co sprawia, że mają szeroką wiedzę zarówno o kwestii zarządzania płynnością, jak i optymalizacji kosztów, aby przyniosła ona największą wartość dla firmy. Dla naszych klientów prowadzimy zarówno projekty kontroli, jak i wdrażania planów oszczędnościowych nastawionych na wzrost rentowności.