Analiza opłacalności inwestycji

Każda firma, aby rozwijać swoją działalność musi dokonywać inwestycji. Bez względu czy są to inwestycje ludzkie, infrastrukturalne czy marketingowe wiążą się z ryzykiem i niepewnością dotyczącą ich spodziewanych efektów. Dlatego tak ważne staje się zweryfikowanie, jeszcze przed realizacją inwestycji, czy spodziewane efekty przewyższa koszty.

Rozumiemy, że plany finansowe, które służą do analizy opłacalności inwestycji muszą być rzetelne. Im bliższe będą one rzeczywistości, tym lepsze decyzje strategiczne mogą zostać podjęte. Dużą wagę przykładamy do tego, aby nasze analizy odzwierciedlały rzeczywistość, a nie były prostym przeciągnięciem komórek na kolejny rok. W końcu chodzi o pieniądze naszych klientów, dlatego dbałość o szczegóły i wiarygodność danych stają się kluczowe.

Chociaż wiele osób dokonuje analizy opłacalności inwestycji ekstrapolując założenia na kolejne okresy, to my dużą wagę kładziemy na dokładną analizę rynku, strategii, kosztów i planowanych przychodów. Dzięki dbałości o te aspekty nasze analizy stają się rzetelnym źródłem informacji do podjęcia przez Zarządy i Właścicieli odpowiedzialnych decyzji o podjęciu lub porzuceniu planowanej inwestycji.