Transport, spedycja, logistyka

Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie polskiej gospodarki na świat spowodowały znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Szybki wzrost branży to powstanie tysięcy przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe i spedycyjne. Znaczący rozwój polskiego handlu, eksportu i e-commerce również wpływają na branżę TSL. Sprawia to jednak, że zyski w tej branży realizowane są przez wolumeny sprzedaży, bo rentowność oscyluje w okolicach kilku procent. Rozwiązaniem staje się zatem specjalizacja (np. w kierunku projektów ponadgabarytowych czy ADR) lub przejmowanie konkurentów z branży w celu zwiększenia sprzedaży.

Realizowaliśmy projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego dla branży TSL, jak i zarządzania finansami w tej branży. Wiemy jak ważne jest zarządzanie rentownością taboru, planowanie kapitału obrotowego i zarządzanie powierzchnią magazynową. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla firm z branży TSL.