FMCG

Mnogość produktów, klientów oraz duża konkurencyjność sprawiają, że branża FMCG ciągle musi zmagać się z problemami zarządzania płynnością i rentownością. Klienci, bez względu na segment, oczekują względnie niskich i stałych cen, a także wysokiej jakości produktów. Z drugiej strony producenci produktów szybko rotujących zmagają się ze stale rosnącymi kosztami surowców, pracy, dystrybucji i logistyki.  Sprawia to, że przedsiębiorstwa stale muszą walczyć o utrzymanie rentowności i zwiększanie wolumenów sprzedaży. Stawia to ogromne wyzwania przed dyrektorem finansowym w kwestii zarządzania kapitałem obrotowym, wzrostu rentowności i zapewnienia środków na dalszy rozwój. Rozwój organiczny wymaga długoletniego planowania finansowego i zapewnienia środków na bieżącą działalność. Rozwój poprzez fuzje i przejęcia, coraz popularniejszy w segmencie FMCG, wymaga dokładnego planowania inwestycji i późniejszej sprawnej integracji transakcyjnej.

Nasi eksperci przez wiele lat pracowali w działach finansów i sprzedaży największych firm z branży FMCG (np. Marc Inc.) dlatego znamy branżę od podszewki. Doskonale wiemy jakiego systemu raportowania wymaga się w tej branży i jak zarządzać kapitałem obrotowym, aby optymalizować działalność. Znamy najlepsze praktyki w branży, a także mamy wypracowane relacje z sieciami handlowymi i dystrybucyjnymi. Wszystko to sprawia, że nasza praca jest efektywna, sprawna i korzystna dla klienta.