Branża rolna, zbożowa i paszowa

Szeroko rozumiana branża rolna to jeden z najbardziej rozdrobnionych sektorów gospodarki, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonał ogromny postęp w zakresie profesjonalizacji. W efekcie znacząca część dzisiejszego rolnictwa to profesjonalne zakłady produkcyjne i przetwórcze bazujące na nowoczesnej technologii. Dotyczy to zarówno oddziałów zagranicznych koncernów, jak i rodzimy przedsiębiorców, którzy coraz częściej są liderami w swoich obszarach (np. dodatków paszowych, premiksów, czy zbóż). Jednak profesjonalizacja produkcji nie zawsze idzie w parze z profesjonalizacją w zakresie zarządzania finansami, zwłaszcza w firmach, które są zarządzane przez właścicieli bez wsparcia dyrektora finansowego. W rezultacie firmy te doświadczają podobnych problemów, jak inne podmioty przez CFO – braku płynności, niskiej rentowności czy ograniczonych lub zbyt ryzykownych inwestycji.

Nasze doświadczenie w branży rolnej, zbożowej, paszowej, a także np. maszyn rolniczych sprawia, że jesteśmy zaufanym partnerem dla wielu firm na polskim rynku w zakresie zarządzania finansami. Znając specyfikę branży potrafimy proponować odpowiednie strategie zabezpieczające i wprowadzać rozwiązania poprawiające płynność i rentowność. Wykonaliśmy również kilkanaście wycen firm z branży paszowo-zbożowej i braliśmy udział w kilku transakcjach fuzji i przejęć. Zwłaszcza w tej branży zewnętrzny dyrektor finansowy to doskonałe rozwiązanie pozwalające na korzystanie z pełnej wiedzy CFO bez ponoszenia znaczących nakładów finansowych.