Branża mięsna

Poziom i struktura konsumpcji mięsa w Polsce sprawia, że przed zarządzającymi powstają problemy o strategicznych kierunkach rozwoju. Niski poziom konsumpcji w porównaniu do średniej unijnej daje nadzieje na dalszy, dynamiczny rozwój rynku w kierunku zwiększenia poziomu konsumpcji przez Polaków. Dodatkowo bogacenie się społeczeństwa sprawia, że zmienia się również powoli, ale systematycznie struktura spożycia mięsa na korzyść produktów wysokomarżowych. Jednak zawirowania polityczne i gospodarcze, a także naturalne dla branży okresy dekoniunktury (ASF czy embargo) czy prosperity sprawiają, że w tej bardzo rozdrobnionej branży kluczowe staje się zarządzanie rentownością, która jest zazwyczaj na kilkuprocentowym poziomie. Część firm radzi sobie z tym poprzez silny eksport, co z kolei naraża je na ryzyko walutowe. Inne firmy stają się aktywną stroną fuzji i przejęć, dzięki czemu zwiększają wolumeny oraz przejmują kolejne ogniwa łańcucha produkcji.

Jesteśmy jedyną na polskim rynku firmą konsultingową tak aktywnie wspierającą spółki z branży mięsnej. Pracowaliśmy zarówno w projektach zarządzania finansami, jaki i w procesach fuzji i przejęć. Znajomość specyfiki branży sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla właścicieli i zarządzających z branży mięsnej. Dzięki pracy z producentami wołowiny, wieprzowiny czy drobiu znamy specyfiką każdego z tych segmentów.