Siedziba w Gdyni

  • ul. Świętego Piotra 21, 81-347 Gdynia
  • +48 58 728 27 60
  • +48 58 728 27 96
  • Blackpartners Spółka z o.o.
  • NIP 5842730411, REGON 221822171,
  • KRS 0000453315
  • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział
  • Gospodarczy KRS
  • Kapitał zakładowy – 5 000,00 zł
  • Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 8057 3815

Napisz do Nas wiadomość